new tai | old tai | 中文

ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ

作者: 时间:2018-08-17 09:27:34

C0813002-01b-李建洪.jpg

 ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᧒᧐ ᦜᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦚᦱ ᦌᦱᧂᧉ 、ᦎᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦚᦱ ᦌᦱᧂᧉ ᦵᦵᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦏᧁ ᦟᦲ ᦓᧃᧉ。

(ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)