new tai | old tai | 中文

ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦆᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ

作者: 时间:2018-08-17 09:24:06

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦏᦹᧂ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦚᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦆᦼᧈ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦀᦳ ᦔ ᦏᦱᧅ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ。ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦆᦼᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦏᧁᧉ ᦺᦖᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦵᦟᧂᧉ ᦏᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦔ ᦟᦲ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦏᧁᧉ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧆ ᦔᦱᧈ ᦵᦋ ᦓᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦁᦱ ᦟᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ。ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦆᦼᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᧆ ᦔᦱᧈ ᦵᦋ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ  ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ  ᦞᧆ ᦞᦱ ᦁᦱ ᦟᦱᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦃ ᦘᦲᧉ ᦟᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ,ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦈᧇ ᦉᦻ ᦠᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦐᦲᧄ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ 。 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ ᦌᦼ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ。

ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦚᦴᧈ ᦙᦲᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦘᦴ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦆᦼᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦵᦈᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦙᦲᧃᧉ、ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦒᦲᧂ ᦒᦲᧂ ᦋᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦌᦲᧂᧈ ᦍᦲᧁ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦉᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。 (ᦷᦆᧈ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)