new tai | old tai | 中文

ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ

作者: 时间:2018-08-17 09:22:08

  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦍᧂᧉ ᦝᦴᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ,ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ》᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ。

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦙᦲᧃ ᦎᧁᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦈᦲᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。

ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦉᦲ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦘᦲᧃ ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦊᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦵᦛᧀᧈ ᦃᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ,ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦣᦲ ᦵᦵᦌᧁ、ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧒ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧑ ᦉᦹᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᧒。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦆᦹᧂ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦈᧇ ᦕ ᦵᦵᦑᧆ ᦡᦲ,ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧄ, ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ。(ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ)