new tai | old tai | 中文

ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᧒ ᦵᦞᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ

作者: 时间:2018-08-10 12:06:19

C0807005-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦞᧂ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦀᦲ ᦷᦑᧈ ᦌᦹᧈ ᧞ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦕᦸᧃ ᦡᦸᧃ ᦊᦱᧉ.ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦙᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᧒ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧂ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦀᦲ ᦷᦑᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ。

(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)