new tai | old tai | 中文

ᦆᦱᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦺᦑ《ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂᦰ 》ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者: 时间:2018-08-10 12:05:14

 C0807003-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦆᦱᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦺᦑ《 ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂᦰ 》ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ  ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦞᦲᧃ ᦧᦱᧈ ᦒᦲᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦒᦲᧂ ᦋᦱᧂ ᦟᦲ ᦒᧁᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ。