new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ “᧘. ᦱ”ᦞᧃᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ

作者: 时间:2018-08-03 08:10:44

1b-5.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃ  ᦜᦻ  ᦙ ᦷᦍ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ  ᦙᦹᧉ  ᦞᧃ  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧙ᦱ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ。

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᧅ ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᧞ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ   ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦙᦹ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)