new tai | old tai | 中文

ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2018-08-03 08:07:50

C0731009-01b-李建洪.jpg

    ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ

  (ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ)

  ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧔ᦱ ᦅᦳᧃ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᧙ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦷᦒᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧇ ᦝᧂ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧇ ᦝᧂ ᧞ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦁᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦕᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ》。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦑᦽ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ  ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ ᧞ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧐ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ、ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦞᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦵᦑᧂᧈ  ᦐᦲᧄ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦞᧂ ᦵᦵᦞᧆ ᦀᦲᧇᧈᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ  ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦒᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ  ᦎᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ “᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ  ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”,ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ“᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ”,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦳᧂ、ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦉᦳᧂ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ,ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ 、ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦺᦔ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦠᦹᧉ  ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦑᦱᧃ ᦏᦻ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ  ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ 。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ、ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ、ᦘᦳᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)