new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧞ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ

作者: 时间:2018-06-14 15:17:02

C0612006-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ - ᦔᦲ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦙᦱ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦓᧃᧉ ᦜᦻ ᦕᦴᧉ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ。