new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2017-12-29 10:25:00

◆  ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧔ ᦡᦲ”ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦲ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦡᦲ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ、ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ。
ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,᧕ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᦾᧉ ᧒᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦜᧅ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦴ ᦊᦱᧂᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧙ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ、ᦔᦴ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓,ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ᧞ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧖ ᦔᦻ ᧕ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦓ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ᦞ ᦔᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ“ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦱᧅ”ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦡᦲ ᧟,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦂᦱᧃᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦅᦸᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ、ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。(ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ)
 ◆ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ  ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᦴᧉ ᦷᦟᧂᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦑᦲᧉ ᦁᦱᧂᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦐᦴᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧃ ᦷᦘᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦲᧉ ᦷᦌᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦞᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧙ ᦘᦱ ᦉᦱ。
    ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦣᧂ  ᦂᦱᧃᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧖ ᦷᦎ、᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱᦟᦰᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦊᧂᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ,ᦗᦸᧂᦰ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᧔᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。(ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ)