new tai | old tai | 中文

ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ

作者: 时间:2017-12-22 08:11:00

ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦌᦹ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ (ᦎᦱᧈ ᦵᦀᦲᧈ ᦗᦱᧃᧈ) ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦍᦱ ᦋᦲᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦵᦵᦀᧇ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ、ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦍᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ、ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ。
(ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)