new tai | old tai | 中文

ᦗᦾ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2017-12-15 15:47:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦉ,ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ。ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦁᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦔᦲᧃ“ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ”ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦠᧃᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦗᦾ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ(ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧗) ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。
ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦕ ᦅ ᦎ ᦂᦱᧃ ᦗᦾ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ  ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。
    ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᧑”,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦙᦹᧉ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ。ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ、ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦗᦾ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦕᦵᦑᧆ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦖᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦁᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ、ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦡᦲ ᦆᦱᧁᧈ ᦐᧄ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᦱᧃ  ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦁᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦗᦲᧂ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ,ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂᦆᧄ  ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ、ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏᦜᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。
   ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦖᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆ ᦵᦖᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦚᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦋᧉ、ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦨᦱᧂ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦋᦲᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦋᦳᧂ ᦋᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦍᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦧᦱᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
    ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ、ᦑᧁᧈ ᦷᦍᧂ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦟᦲ ᦍᦳᧂ ᦊᦲᧈ、ᦈᧁᧈ ᦍᦳᧂ ᦋᦲᧃᧈ、ᦟᦼ ᦍᦳᧂ ᦷᦆᧉ、ᦉᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃ、ᦑᧁᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
    ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ、ᦋᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ、ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ、ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦻ、ᦐᦽᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦅᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦲ ᦜᦲᧈ ᦌᦹᧉ、ᦆ ᦵᦖᧃ、ᦋᦱᧈ ᦓᦱᧉ ᦎᦱᧈ、ᦝᦱᧉ ᦜᧂᧈ、ᦷᦆᧉ ᦟᦱᧃᧉ、ᦁᦲᧃ ᦵᦟ、ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ、ᦆᦱᧃᧉ ᦷᦅᧉ、ᦊᦼᧈ ᦵᦵᦑᧃ、ᦁᧂ ᦦᦲᧆ、ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ、ᦵᦵᦞᧆ ᦓᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。
(ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂᧈ、ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦍᧂᧉ)