new tai | old tai | 中文

ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒

作者: 时间:2017-12-14 16:02:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦌᧉᦃᦼᧈ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。
   ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦷᦓᧃ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦼ ᦍᦳᧂ ᦷᦆᧉ、ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉᦜᦱᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ、ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ。ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ “ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ”, ᦏᦲ ᦏᦸ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦓᦸᧅ ᦕᦵᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ。ᦎᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦈᧅ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦶᦏᧄ,ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦗᦸᧇ ᦜᦳᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ 《ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ 》;ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦐᧂᧉ ᦎᦱᧂᧈ  ᦕᦵᦑᧆ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ; ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᧞ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ;ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦎᧄᧉ 《ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ》。
   ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦍᧂ ᦟᦳᧅ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧄᧉ ᦠᦸᧉ ᦅᧄ ᦺᦑ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ。ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᧘ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ 《ᦈᦱ ᦡᦽᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ》 《ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ。
  ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ、ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲᧈ ᦂᦱ ᦟ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ。                                          (ᦀᦲᦰ ᦣᧅ )