new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦑ

作者: 时间:2017-12-14 16:21:00

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦴ ᦷᦀᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦌᦳᧄ ᦣᧄᧉ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦇᦱᧄ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦓᧃᧉ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ )