new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ

作者: 时间:2017-12-07 15:14:00

 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ,ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦉᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦵᦵᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦏᧁ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ。ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦺᦔ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ 、ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹᧈ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ 。
ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃᦓᧃᧉ 。
(ᦀᦲᦰ ᦣᧅ )