new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2017-12-01 10:59:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦅᦹ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦣᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ、ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦱ᧗ ᦵᦣᦲᧃ、ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦾᧉᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦲ ᦡᦾ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦡᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᧅ ᦷᦂᧆ,ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦆᦲ ᦡᦲ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦑᧂ ᦷᦟᧅ ᦺᦡᧉᦣᦴᧉ 。
ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧓ ᦷᦎ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧓ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦷᦂᧆ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦓᧃᧉ。᧒᧔ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦋᦳ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ、ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ、ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。
ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦱᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙,ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦏᦹᧂ ᦺᦘᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ,ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ,ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ。
ᦵᦵᦏᧆ ᦙᦱ ᧒ ᦞᧃ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦏᦹᧂ ᦞᧃ ᦵᦑᧂᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦙᧁ、ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧃ ᦺᦓ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈᦂᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ、ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦆᦱᧁᧈ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ。(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ)