new tai | old tai | 中文

ᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦵᦟᦲᧅ

作者: 时间:2017-12-01 10:58:00

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦣᦸᧄ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦃᧁᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦛᧂᧈ  ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ ᦏᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧇ ᦢᦸᧈ ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᧞ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧄ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦵᦣᧆ ᦊᦱᧇ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ ᦺᦖᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦗ。
    ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦂᧅ ᦵᦀᦲᧈ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦾᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ、ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧃ ᦂᦲᧁᧈ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ  ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ,ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦗ。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ,ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ,ᦙᦲ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ。
    ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ; ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ”; ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᧞ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ、 ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦳᧄ ᦝᧂ ᦠᦳᧄ ᦑᦸᧂᦰ; ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ、ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ、ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦔᦾᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ、ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。
    ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦣᦸᧄᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,   ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦲ  ᦎᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。
    ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦓᧃᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ; ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧄ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧅ ᦒᦲᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦏᧂᧉ,ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᧅ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。