new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧑

作者: 时间:2018-11-09 16:08:25

C1108003-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦕᦸᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦂ,ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦵᦵᦖᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦸᧈ ᦑᦹᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧑。(ᦘᦳᧂᧉ ᦓᦲᧃᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)