new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ

作者: 时间:2017-01-12 11:09:00

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ,ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ。
  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦵᦉ ᧟,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ 、ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。
  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦙᦱ ᦵᦍᦲᧉ ᦋᦸᧉ ᦌᦸ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ、ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ 。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦝᦱᧈ)