new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦙᧂᧈᦅᦹᧃ

作者: 时间:2015-04-23 15:39:00

ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ† ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧘ ᦊᦴᧈ  ᦷᦣᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ  ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦞᧃ ᦓᧃᧉᦆᦹᧃ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦗᦾ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦱ᧓᧗᧗ᦷᦎ, ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦠᦱᧅ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦠᦱᧅ  ᦜᦻ,ᦃᦸᧂ ᦃᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦙᦲ:ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᦟᧄ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ 、ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦉᧂ  、ᦵᦵᦛᧃ ᦛᦲᧈ、ᦊᦱ ᦀᦳᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦱᧅ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦌᦹᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。(ᦵᦝᦲᧂᧉ ᦓᦲᧃᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)