new tai | old tai | 中文

ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦔᦱᧂ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦊᦴᧈ ᦟᦻᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦳ ᦵᦣᧆ

作者: 时间:2015-01-09 15:46:00

ᦔᦲ ᧟,ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦧᦱᧈ ᦒᦲ ᦍᦲᧁᧉ ᦟᦲ ᦍᦲᧁᧉ ᦔᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦎᧂᧉ ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ  ᦔᦱᧂ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦊᦴᧈ ᦟᦻᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦋᦳᦓᦳᧄ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᦸᧉ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ 。
      ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ “ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ  ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ。ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦗᦾ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ  ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ、ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ、ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦟᦻᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦵᦵᦗᧃᧈ、ᦷᦆᧉ ᦘᦲᧃᧉ、ᦌᦱᧃᧈ ᦷᦟᧉ、ᦟᧁ ᦅᦻᧈ、ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦕᧀᧈ、ᦊᦲᧈ ᦁᦱᧃᧈ、ᦌᦲᧂᧈ ᦧᦱᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧘ ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᧃᧉ , ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ“ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ”᧞“ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ”,ᦵᦵᦕᧈ  ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ、ᦕᦱᧉ ᦠᦳᧄᧈ ᦷᦆ ᦓᦸᧃ、ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦢᧂ ᦵᦟᦲᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᧃᧉ 。
     ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦅᦹ ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦀᦹᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦎᦸᧈ ᦺᦗ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂᧈ ᦓᧃᧉ。
     ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦟᦻᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦵᦵᦗᧃᧈ、ᦷᦆᧉ ᦘᦲᧃᧉ、ᦌᦱᧃᧈ ᦷᦟᧉ、ᦟᧁ ᦅᦻᧈ、ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦕᧀᧈ、ᦊᦲᧈ ᦁᦱᧃᧈ、ᦌᦲᧂᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ,ᦊᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ。(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)