new tai | old tai | 中文

ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧔ ᦷᦎ

作者: 时间:2014-12-26 10:23:00

 

ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦙᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ  ᦓᦳᧄ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧔ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆ ᦵᦖᧃ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦵᦞᧆ ᦓᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ 。
ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦕ ᦅ ᦎ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦈᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
      ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲ ᦍᦳᧂ ᦊᦲᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦙᧀ ᦟᦱᧃᧉ、ᦈᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦘᦲᧃᧉ、ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦌᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦍᦲᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ,ᦅᧁᧉ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᦃᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
      ᦆᧄ ᦖᦱᧃᧈ.ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦞᧀ ᦵᦟᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ 、ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦆᧄ ᦵᦵᦈᧃ .ᦞᦳᧂ ᦘᦴ ᦉᦲ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦔᦸᧂᧉ ᦉ ᦜᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦉᦻᧈ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ.ᦷᦆᧂᧈ ᦒᦱ ᦵᦞᧀ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦚᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦘᦰ ᦢᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦘᦱᧃᧈ ᦷᦒᧂᧉ. ᦘᦲᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦚᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦒᦱ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦞᦴᧈ ᦑᦲᧂᧈ ᦖᧁᧈ ᦌᦼ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧂ ᦌᦱᧃᧉ ᦗᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ,ᦉᦳᧂᧈ ᦌᦲᧉ. ᦞᦱᧂᧈ ᦆᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦴᧉ ᦎᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
      ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ,ᦅᧁᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ,ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ ᧞ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦖᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦂᧈ ᦂᦲᧄᧈ ᦁᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᧞ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦲᧃ ᦗᦾ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦓᧃᧉ。ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ“ ᦵᦙᦲᧂ ᧑ ᦓᧄ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑”᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ “ᦷᦆᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦙᧂᧉ”,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦃᦾᧈ ᦺᦜ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ。ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ   ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦾᧈ ᦺᦜ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。
      ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦆᧉ  ᦵᦆᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ。
ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦎᦱᧂᧈᦕ ᦵᦑᧆ、ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ。
      ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦒᦱᧆ ᦷᦜᧂ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦵᦟᧂᦰ、ᦵᦉᧂ ᦅᦸᧂᧉ ᦵᦉᧂ ᦂᦸᧂ  ᦵᦵᦓᧃ ᦵᦓᦲᧂ,ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ、ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)