new tai | old tai | 中文

ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ

作者: 时间:2021-06-03 17:51:36

4b-1.jpg

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦧᦸᧃ ᦢᦱᧃ ᦏᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ,ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ, ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦈᦸᧄ ᦏᦸᧆᧈ)