new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦃᧇ ᦔᧃ ᦠᦱ

作者: 时间:2021-06-03 17:43:55

 (ᦅᧄ ᦏᦱᧄ) 

ᦓᦱᧂ ᦵᦠᧀᧈ ᦓᦱᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦲᧈ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ,ᦁᧃ ᦀᦹᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦻ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ,ᦖᦱᧅ ᦕᦱ ᦷᦜᧂ ᦂᦸᧃᧉ ᦉᦲ ᦟᦱ ᦟᦴᧅ ᦺᦊᧈ,ᦵᦠᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᧒ ᦢᦲᧃᧉ ᦑᦸᧈ ᦎᦳᧇᧈ ᦺᦑ ᦣᦻ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦖᦱ ᧖ ᦷᦠ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦷᦣ ᧗ ᦃᧁ,᧞ ᦃᧁ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦶᦑᧂ ᦤᧂ ᧘ ᦑᦲᧈ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᦱᧃᧉ ᦟᦲᧈ ᦆᧂᧉ ᧙ ᦠᦱᧆ ᦵᦔᧁ ᦣᦸᧄ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦔᦱ ᦱ᧐ ᦷᦎ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦓ ᦟᦲᧈ ᦆᧂᧉ,ᦶᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦋᦻ。

(ᦅᧄ ᦶᦂᧉ)

 ᦋᦻ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦻ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦕᦱ ᦷᦜᧂ ᦂᦸᧃᧉ ᦉᦲ ᦟᦱ ᦟᦴᧅ ᦺᦊᧈ,ᦵᦵᦈᧆ ᦺᦆᧈ ᦶᦑᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦃᧁ ᦺᦊᧈ ᦉ ᦵᦓ ᦷᦟ,ᦵᦠᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᧒ ᦢᦲᧃᧉ ᦑᦸᧈ ᦎᦳᧇᧈ ᦺᦑ ᦣᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦂᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ,ᦖᦱ ᧖ ᦷᦠ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦸᧂ ᦞᧆ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ,ᦷᦣ ᧗ ᦃᧁ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦀ ᦘᦲᧉ ᦒᧄ ᦙᦱ ᧗ ᦂᧄᧈ ᦗᦲ,ᦃᧁ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦶᦑᧂ ᦤᧂ ᧘ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧃ ᧘,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᦱᧃᧉ ᦟᦲᧈ ᦆᧂᧉ ᧙ ᦠᦱᧆ ᦵᦔᧁ ᦣᦸᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦟ ᦓ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᧙,ᦔᦱ ᦱ᧐ ᦷᦎ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦓ ᦟᦲᧈ ᦆᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦱ ᦟ ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦒᧄ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ,ᦅᦹ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦱ ᦓ ᦉᦲ ᦟ ᦵᦓ ᦃ ᦙᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦞᦲᧉ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦃᧃ ᦎᦲ ᦉ ᦈ ᦀ ᦑᦲᧉ ᦏᦱ ᦓ ᦵᦙᧆ ᦎᦱ ᦀᦳ ᦵᦗ ᦃᦱ ᦓᦲᦰ ᦶᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)