new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者: 时间:2021-03-29 11:58:33

4b-11.jpeg

ᦏᧁᧉ ᧖ᦞ ᦔᦲ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᦱᧁ,ᦏᧁᧉ ᦉᦱᧄ ᦌᦱᧁ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦐᦳᧄᧈ,ᦋᦳᧄ ᦆᦳᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦵᦍᧄᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦘᦸᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᦱᧁ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦢᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ,ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦇᦱᧄ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦸᧈ ᦏᦸᧆᧈ)