new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦶᦂᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦉᦱᧂᧈ ᦃᦱᧁ ᦺᦉ

作者: 时间:2021-03-29 11:56:30

(ᦃᧇ ᦋᦳᧄ)

ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧀᧈ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᧟ ᦈᧅ ᦃᧁᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦡ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦉᦴᧉ,ᦡᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦗᦸ ᦊᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦡᦲᧃ,ᦀᦲᧃ ᦘᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦏᧃ ᦟᦸ ᦉᦲᧇ ᦷᦠᧅ ᦟᦱᧆ,ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦙᦱ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦉᦳᧅ ᦉᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦉᦳᧅ ᦉᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ。ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ,ᦝᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦠᦱᧉ ᦉᦲᧇ ᦷᦠᧅ ᦟᦱᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦍᦻ ᦃᦱ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦶᦌᧁ ᦆᧂᧈ,ᦺᦘᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦌᧄᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦺᦘᧈ ᦔ ᦋᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ,ᦞᦱᧆ ᦞᦲᧆ ᦶᦀᧄᧉ ᦣᦱᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦜᦲ ᦦᦱᧈ ᦷᦆᧂ ᦀᦲᧃ。ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ,ᦎᧂᧉ ᦶᦎᧈ ᦉᦲᧇ ᦂᧁᧉ ᦎᦱᧈ ᦞᦴ ᦋᦳᧂᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧈ ᧟,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦶᦂᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦉᦱᧂᧈ ᦃᦱᧁ ᦺᦉ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦶᦟᧁ,ᦖᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦶᦟᧁ ᦵᦣᧀᧈ ᦵᦠᧀᧈ ᦆᧄ。

(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦷᦂᧆ )