new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者: 时间:2021-03-29 11:14:49

4b-1.jpeg

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦏᦸᧆᧈ)