new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ --- ᦖᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦘᦸᧄᧉ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ

作者: 时间:2020-12-31 17:18:23

 3b-2.jpgᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ, ᦘᦸᧄᧉ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦘᦸᧄᧉ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ “ᦘᦸᧄᧉ ᧒ ᦔᦱᧂ”ᦠᧃᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ、ᦂᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ、ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦺᦡᧉ ᦔᦲ ᧑ ᦙᦱ, ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ 《ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ》 ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ 《ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ》 ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ《ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ. ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ》(ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ)。 ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ  ᦗᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ: ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᧕᧐᧐᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ; ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦖᦴᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ。 ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ; ᦙᦲ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ《ᦗᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᧞ ᦚᦻᧈ ᦔ ᦶᦜ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ》 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦍᦸᧄ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧟; ᦙᦲ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦵᦉᧂ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦷᦂᧆ ᦶᦔᧂ ᦝᦸᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦺᦑ 《ᦓᦱᧂ ᦠᦳᧄ ᦠᦸᧄ》ᦊᦴᧈ ᦺᦓ “ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ” ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧑; ᦙᦲ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦳ ᦗᦲᧈ ᦆᧄ ᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ “ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦟᧁᧈ ᦒᧄ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦗᦳᧆ ᦒ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ” ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧑。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦉ ᦙᦱ ᦆᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ “ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ” ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧈ ᧑, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦔᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ “ᦋᦱᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦟᦲ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ”: ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ -- “ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ”ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ (᧓) (᧔) (᧕) ᦓᧃᧉ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧓᧕ ᦔᦳᧂᧈ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦍᦱᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦺᦑ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦃᧁᧈ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦶᦕᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ: ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᧈ ᦓᧄ; ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ, ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ“ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧔ ᦵᦋᦲᧉ” ᧞ “ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”。 ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ, ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦂᧄ ᦑᦹ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ。 ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ。 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ  ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ, ᦆᧄ ᦠᦱ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ, ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ 。 ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ  ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧈ ᦋᧄ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ, ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᧁᧈ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉ ᦙ ᦆᦳᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ。

 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦉ ᦙ ᦆᦳᧄ, ᦂᧄ ᦑᦹ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ 《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ》 ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、 ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᧞ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ, ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦃ ᦓ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦙ ᦆᦳᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉ ᦙ ᦆᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆ 。 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦺᦑ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ、 ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ、 ᦆᧄ ᦠᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ; ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ, ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。 

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ 、 ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ )