new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2020-12-25 10:06:05

4b-06.jpg

ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦠᧃᧉ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦺᦧ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

↑ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᧁᧈ ᦔᦲᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂᧈ,ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦏᦸᧆᧈ)