new tai | old tai | 中文

ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦋᦱᧆᦡᦲ ᦐᦻᧈ

作者: 时间:2020-12-03 17:02:36

(ᦅᧄ ᦧᦻᧈ ᦗᦱᧃ)

 ᦵᦠᧀᧈ! ᦵᦠᧀᧈ !ᦵᦠᧀᧈ!

ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦟᧀᧈ ᦑᦱᧂ ᦜᦻ,

ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦠᧀᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦙᧃ,

ᦷᦋ ᦂᧃ ᦝᧂ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,

ᦺᦠᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦓᧃ ᦎᦸᧅ ᦎᦸᧅ,

ᦅᧄ ᦙᦲ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦢᦸᧅᧈ,

ᦺᦙᧉ ᦉᦸᧂ ᦃᦲᧇᧈ,

ᦙᦻ ᦶᦣ ᦶᦡᧂ,

ᦋᦻ ᦷᦂᧆ ᦶᦔᧂ,

ᦢᦸᧅᧈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ,

ᦋᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ,

ᦅᦾᧈ ᦝᧂ ᦤᦲ,

ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦤᦲ,

ᦍᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦤᦲ,

ᦶᦀᧇ ᦂᧃ ᦙᦱ,

᧞ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ,

ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦋᧂ,

ᦋᦳᧄ ᦙᧁ ᦜᧁᧉ,

ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦾᧉ,

ᦍᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ,

ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦃᧁ, 

ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ,

ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃᧈ ᧑,

ᦞᦱᧈ ᦜᧁᧉ ᦕᦸᧂ,

 ᦂᦲᧃ ᦉᦸᧂ ᦛᦱᧃ,

ᦞᦱᧈ ᦜᧁᧉ ᦛᦱᧃ,

ᦂᦲᧃ ᦉᦱᧄ ᦛᦱᧃᧈ,

ᦞᦱᧈ ᦍᧂ ᦙᦲ,

ᦂᦲᧃ ᦉᦲᧈ ᦛᦱᧃᧈ,

ᦓᧂ ᦵᦈᧃ ᦶᦡᧂ,

ᦞᦱᧈ ᦓᧂᧈ ᦊᦱᧉ,

ᦂᦲᧃ ᦠᦱᧉ ᦛᦱᧃᧈ,

ᦙᦹ ᦓᧇ ᦷᦈᧅ,

ᦂᦲᧃ ᦷᦠᧅ ᦛᦱᧃᧈ,

ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦕᧆ,

 ᦂᦲᧃ ᦶᦈᧆ ᦛᦱᧃᧈ,

ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦳᧄᧈ,

 ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦶᦡᧆᧈ,

ᦂᦲᧃ ᦶᦔᧆᧈ ᦛᦱᧃᧈ,

ᦑᦸᧂᧉ ᦣᦱᧄ ᦃᧁᧉ,

ᦂᦲᧃ ᦂᧁᧉ ᦛᦱᧃᧈ,

ᦙᦹ ᦓᧇ ᦊᦲᧇ,

ᦂᦲᧃ ᦉᦲᧇ ᦛᦱᧃᧈ,

 ᦔᦱᧅᧈ ᦅᧄ ᦇᦱᧃ,

ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ,

ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ,

ᦣᦲᧆ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ,

ᦅᦸᧉ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ,

ᦓᦸᧃ ᦶᦉ ᦶᦅ,

ᦓᧇ ᦔᦱᧅᧈ ᦎᦱᧃᧉ,

 ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦈᦱᧃᧉ,

ᦈᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲ ᦵᦣᦲᧃ,

ᦓᦸᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦜᦲᧄ,

᧞ ᦆᧂ ᦺᦠᧉ, 

 ᦵᦙ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ, 

ᦞᦱᧈ ᦺᦞ ᦺᦞ,

ᦣᧁ ᦎᦸᧂ ᦈᦱᧂ,

ᦜᦸᧂ ᦷᦠ ᦺᦞᧉ,

ᦆᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ,

᧞ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦴ, 

ᦂᦴ ᦢᧁᧈ ᦙᧁ,

ᦀᧁ ᦙᦱ ᦶᦇᧉ,

ᦣᦻᧉ ᦷᦉᧇ ᦶᦘᧉ,

ᦡᦲ ᦐᦻ ᦋᧂ,

᧞ ᦋᦱᧆ ᦐᦻᧈ ᦋᧂ。

  (ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)