new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ

作者: 时间:2020-11-12 10:40:50

4-1.jpg

 ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦙᦲ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧖ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ,ᦵᦗᦲᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦵᦕᧀᧈ ᦶᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦺᦑ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ)