new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ

作者: 时间:2020-11-12 10:39:05

 ᦵᦠᧀᧈ  ᦵᦠᧀᧈ!

 ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦝᧂ ᦡᦲ,

 ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦝᧂ ᦤᦲ!

 ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦙᦲ ᧓ ᦋᦻ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ,

 ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦣᦳᧄᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦶᦙᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ。

 ᦉᦳᧄ ᦢᧆ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦺᦣᧉ,

 ᦺᦡᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,

 ᦺᦔ ᦶᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ。

 ᦀᦲᦰ ᦔᦴᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦲ,

 ᦀᦲᦰ ᦍᦱᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦏᧄ ᦶᦏᧂᧉ,

 ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦊᦱᧉ ᦶᦔᧂ ᦂᦱᧃ。

 ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,

 ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ,

 ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᧅ ᦶᦎᧈ ᦶᦡᧂ,

 ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦶᦗᧂ ᦶᦎᧈ ᦓᦾᧉ。

 ᦋᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧇ ᦆᦻ ᦙᦱ,

 ᦔᦱ ᦊᦴᧈ ᦆᦸ ᦆᦻ ᦠᦹᧉ,

 ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦔᦸᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦾᧈ ᦀᦼ ᦓᦳᧄ,

 ᦋᦱᧆ ᦃᦳᧄ ᦺᦈ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ,

 ᧞ ᦋᦱᧆ ᦃᦳᧄ ᦺᦈ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ!

 ᦊᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦞᦱᧈ ᦍᦱᧅ,

 ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧅ ᦵᦔᦲᧂ,

 ᦊᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦙᦲᧂ,

 ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧉ。

 ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,

 ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,

 ᧞ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦤᦲ!

 ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦠᦳᧄ ᦠᧆ,

 ᦠᦹᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦲᧆ ᦂᧇ ᦅᦸᧂ,

 ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦏᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ,

 ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ,

 ᦵᦠᧀᧈ!

 ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ)