new tai | old tai | 中文

ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2020-07-27 09:23:32

4b-3.jpeg

ᦵᦵᦙᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦲᦰ ᦤᦲ ᧒ ᦏᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᧒ ᦏᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᧗ᦞ ᦔᦲ ᦔᦻ ᧟,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦑᦹᧅ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ。

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦲᦰ ᦤᦲ ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦏᦸᧆᧈ)