new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦟᧅ

作者:ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ 时间:2019-08-02 11:18:51

ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦟᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦉᦲ ᦜᦻ,

ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦞᦻ ᦓᦲᦰ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧅ;

ᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦙᦲ ᦋᦴᧈ ᦉᦲᧂᧈ,

ᦜᦲᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦜᦲᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦀᧃ;

ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦐ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ,

ᦺᦡᧉ ᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦱᧃ;

ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ,

ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦠᦹᧉ ᦠᦱ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ;

ᦙᦲ ᦷᦉᧇ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦀᦴᧉ ᦟᦱᧆ,

ᦟᦲᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦱᧆ ᦏᦹᧂ ᦆᦸ;

ᦙᦲ ᦔᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦖᦸ ᦃᦱᧃ,

ᦈᧅ ᦎᦻ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧆ ᦺᦡᧉ;

ᦙᦲ ᦷᦕ ᦙᦲ ᦵᦙ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦋᦴᧉ,

ᦋᦱᧂᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦃᦹᧆ ᦏᦳᧅᧈ ᦆᦸᦰ;

ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᧃ ᦜᦻ,

ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦷᦎᦰ ᦟᦻᧈ;

ᦙᦲ ᦎᦱ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦡᦴ,

ᦙᦲ ᦠᦴ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦝᧂ;

ᦙᦲ ᦷᦉᧇ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦀᦴᧉ,

ᦙᦲ ᦀᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦓᦸᧃ;

ᦙᦲ ᦃᦱ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦵᦑᧁ;

ᦙᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦷᦃᧇ。

(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)