new tai | old tai | 中文

ᦗᦍᦰᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦣᧅ ᦏᦸᧆᧈ 时间:2019-08-02 11:14:42

4b-1.jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、ᦷᦣᧂᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂᦂᦱᧃᦅᦳᧂᧈ ᦀᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂᦓᦲᦰᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃᦋᦳ ᦓᦳᧄᦂᦱᧃ ᦗᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦑᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦃᧁᧉᦏᦹᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈᦗᦍᦰ,ᦂᦱᧃᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓᦙᦱ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦨᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。

    ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦗᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈᦵᦕᧁᧉᦷᦖᧆᦷᦗᧅ ᦕᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃᦓᧃᧉ。

(ᦀᦲᦰ ᦣᧅ ᦏᦸᧆᧈ)