new tai | old tai | 中文

ᦃᦻ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2019-05-31 09:48:08

4b-2.jpeg

ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦙᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦂᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦕᧀ ᦅᦲᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦅᧃ ᦣᦸᧆ ᦙᦹᧉ ᦂᦱᧆ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ,ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᧞。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦏᦸᧆᧈ)