new tai | old tai | 中文

ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ

作者: 时间:2019-05-31 09:46:25

4b-1.jpeg

ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᧀ ᦟᦳᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦔᦲᧃ ᦉᦜᦱᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᧇ ᦡᦸᧅᧈ ᦕᦱᧉ ᦷᦜᧇ ᧞ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦤᧂ ᦷᦟᧂᧉ ᦟᦻ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦁᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᧁ ᦐᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦍᦱᧈ ᦎᦳᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦂᧇ ᦡᦸᧅᧈ ᦕᦱᧉ ᦷᦜᧇ、ᦏᦳᧂ ᦗᦱ ᧞ ᦎᧄᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦵᦑᧉ。   

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦏᦸᧆᧈ)