new tai | old tai | 中文

ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ ᦏᦸᧆᧈ 时间:2019-02-11 11:20:40

4b-2.jpg

ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ 。

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂ ᧈᦵᦵᦟᧃᧉ ᧞ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦙᧆ ᦃᦱ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ  ᦀᦲᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ ᦓᧃᧉ。

(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ ᦏᦸᧆᧈ)