new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦱ᧒ ᦵᦡᦲᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦷᦂᧆ 时间:2019-02-11 11:13:52

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦉᦻ ᦚᦳᧃ ᦚᦱᧉ ᦵᦖᧀ ᦷᦙ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ, ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᦅᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦱᧁ ᦵᦕᦲᧅ ᦈᦸᧃ ᦟᦸᧃ, ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦙᦸᧃ ᦺᦂ ᦉᦸᧃ ᦵᦕᧀ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦠᦽᧉ, ᦁᧃ ᧐ᦱᧈ ᦵᦖᧀ ᦶᦣᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦚᦲ  ᦂᦽᧉ ᦗᦸ ᦶᦠᧂᧉ ᦵᦠᧁᧈ ᦎᦻ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦚᦳᧃ ᦟᦳᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦆᦹᧃ ᦺᦈ ᦺᦡᧉ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦊᦱᧉ ᦶᦘᧆ ᦷᦖᧆ ᦵᦎᧂ, ᦍᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦓᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦶᦂᧄ ᦶᦈᧃᧈ, ᦍᦳᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᦱᧂ ᦅᦲᧈ ᦀᦱᧉ ᦟᦳᧂ ᦷᦢᧅ ᦃᦟᦱ ᦓᦲ, ᦣᦸᧅ ᦂᦲᧃ ᦔᦲ ᦎᦲᧃᧉ ᦌᦽ ᦶᦓᧁ ᦺᦓ ᦔᦱᧈ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦺᦔ ᦶᦀᧁᧈ ᦠᦽᧉ ᧞ ᦑᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᧐ᦸᧃ ᦺᦈ, ᦺᦕ ᦙᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦘᦱᧉ ᦂᧇ ᦧᦱᧃ, ᦷᦋ ᦂᧃ ᦏᦱᧂ ᦷᦉᧃ ᦷᦜᧂ ᦂᧇ ᦑᦹᧂ ᦺᦣᧈ ᦦᦱᧂᧉ, ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦗ ᦺᦡᧉ ᦅᧂᧈ ᦶᦅᧃ ᦺᦈ, ᦺᦕ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦌᧄᧉ, ᦓᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦠᦽ ᧞ ᦑᦱᧂᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧆ ᦵᦉ ᦶᦆ, ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦶᦉᧆ ᦷᦎ ᦶᦠ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦌᦸᦰ ᦠᦽᧉ, ᦡᦳᧂ ᦔᦱᧈ ᦠᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦑᦳᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧇ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦚᦲ ᦢᦱᧂ ᦺᦙᧉ ᦟᧄ ᦇᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ, ᦡᦳᧂ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦉᦲᧁ ᦉᦲᧁ, ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦷᦍᧂ ᦺᦍ ᦓᦲᧁᧉ ᦔᦲᧁ ᦟᦳᧄ ᦶᦂᧄ ᦖᦸᧅᧈ,ᦟᦳᧄ ᦝᦸᧅ ᦏᦲᧄᧉ ᦎᦲ ᦗᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦩᦸᧃ ᦷᦙ, ᦷᦣ ᦩᦻ ᦌᦸᦰ ᦂᦲᧃ ᦵᦂᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦔᦱᧈ ᦎᦳᧄ, ᦍᦳᧄ ᦆᦱ ᦊᦱᧉ ᦎᦻ ᦕᦾ ᦶᦠᧂᧉ ᦶᦡᧆᧈ,ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦡᦲᧃ ᦶᦎᧅᧈ ᦃᦱᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᧂ ᦌᧄᧉ ᦠᦱ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦵᦵᦈᧆ ᧞ ᦏᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦱ᧒ ᦵᦡᦲᧃ, ᦐᧂᧉ ᦟ ᦤᦴ ᧐ᦸᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ,ᦋᦻ  ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦟᧁᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ。ᦵᦗᦲᧃᧈ ᧐ᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦈᧂ ᦺᦑ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧀᧈ, ᦵᦈᧂ ᦂᦻᧈ ᦵᦈᧂ ᦆᦰ ᦺᦆᧉ, ᦵᦈᧂ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦵᦈᧂ ᦶᦂᧁᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦂᦱᧃ, ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦵᦜᦲᧂ ᦉᦱᧂᧈ, ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦍ,  ᦷᦕ ᦵᦙ ᦠᦱᧇ ᦀᧁ ᦢᦳᧂ ᧞ ᦌᦸᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦓᦱ ᦑᦳᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ, ᦉᦱᧁ ᦢᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦶᦂᧄ ᦣᦱᧂᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ, ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦂᧄ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦐᦱᧁ ᦏᦲᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦐᦱᧁ, ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧃ ᦉᦱᧁ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦃᦳᧆ ᦎᦾᧈ, ᦟᦳᧂ ᦔᦳᧅ ᦎᦳᧃᧉ ᦷᦏᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦸᧄ ᦔᦸᧄ ᦕᧅ ᦋᦲ, ᦕᧅ ᦵᦟᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦚᦲ ᦍᦲ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ, ᦅᧃ ᦋᦳᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦀᦻ ᦡᦲᧃ, ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦹᧂ ᦡᦲᧃ ᦐᦱᧅ, ᦵᦖᧀ ᦉ ᦏᦱᧇ ᦂᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦸᧂᧉ ᦡᦲᧃ ᦡᦱᧂᧉ ᦢᧁ ᦗᦸᧂ, ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ ᦕᧅ ᦡᦾᧉ, ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦵᦖᧀ ᦜᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦍᧄ ᦍᦾᧉ ᦵᦚᦲ ᦶᦠᧂᧉ ᦵᦠᧁᧈ ᦎᦻ, ᦡᦲ ᦅᦱᧈ ᦧᦻ ᦺᦈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᧇ ᦝᦱᧅ, ᦁᧃ ᧐ᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦏᦱᧅ ᦠᦾᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦙᧂ ᦙᦸᧆ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ, ᦡᦲ ᦅᦱᧈ ᦺᦏ ᦡᦲᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦎᦱᧅ ᦶᦡᧆᧈ, ᦊᦱᧉ ᦶᦝᧆ ᦶᦠᧂᧉ ᦎᦻ ᦌᧄᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦖᧀ ᦍᧄ, ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦱ ᦡᧄ ᦷᦎᧅ ᦓᦱ ᦵᦝᦲᧂ ᦵᦃᧈ ᦠᦲᧃ ᦵᦃᧈ ᦌᦻ ᦠᦱ ᦵᦠᧁᧉ, ᦷᦓᧅ ᦉᦸᧆ ᦵᦉᧁᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦺᦌᧉ ᦵᦊᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦲ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦎᧁᧉ ᦗᦻ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᧔, ᦙᦲ ᦑᦹᧂ ᧐ᦲᧈ ᧐ᦲᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦶᦙᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦢᦲᧃ ᦉᦸᧆ ᦠᦱ ᦅᦸᧃ, ᦡᦸᧅᧈ ᦂᦸᧃ ᦵᦕᧀ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦶᦡᧂ ᦈᦸᧆᧈ ᦡᦾ ᦈᦸᧆᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦋᦴᧈ ᦠᦽᧉ, ᦗᦱᧁᧉ ᦷᦟᧇ ᦉᦽᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᧐ᦱᧂ ᦺᦈ, ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦺᦢ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦍᦾᧉ ᦋᦱᧄ ᦟᧄ ᦅᦸᧉ ᦜᦳᧃᧈ, ᦑᦸᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦜᦳᧃᧈ ᦡᦳᧂ,ᦅᦴ ᦟᦱ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᧄ ᦉᦳᧂ ᦆᦱ ᦎᦱᧅᧈ, ᦺᦢ ᦠᦱᧅ ᦀᦱᧉ ᦍᦲ ᦍᦾᧉ ᦑᦹᧅ ᦈᦴᧈ ᦠᦱ ᦵᦕᧀ, ᦷᦓᧅ ᦵᦡᧀ ᦠᦸᧂᧉ ᦠᦱ ᦅᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ, ᦢᦲᧃ ᦉᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᧐ᦸᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦈᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦠᦱ ᦅᦸᧃ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦵ᧐ ᦟᦱ ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᧐ᦸᧃ, ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦅᦱᧇ ᦡᦸᧅᧈ ᦶᦈᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦠᦱ ᦓᧄᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦌᧄᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦕᧅ ᦅᦴ ᦟᦱ ᦅᦸᧉ ᦏᦻᧈ ᦺᦢ ᦍᦸᧆ ᦌᦸᧃᧉ, ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦂᦱᧉ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦶᦙᧃᧈ ᦶᦡᧆᧈ ᦶᦃᧂ, ᦵᦜᦲᧂ ᦶᦡᧂ ᦝᦱᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦖᦸᧅᧈ ᦷᦙ ᦙᦹᧆ ᦅᦳᧄᧉ。ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲ ᦺᦃ ᦢᦸᧅ ᦜᦱᧉ ᦁᦳᧄ ᦟᦳᧄᧉ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦍᦸᧆ ᦆᧄ ᦢᦱᧂ, ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦏᦱᧂ ᦺᦣᧈ ᧞ ᦷᦉᧃ, ᦷᦂᧃ ᦂᧁ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦺᦝ ᦈᦲ ᦈᦸᧆᧈ, ᦩᦸᧃ ᦟᦸᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ, ᦉᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧞ ᦡᦱᧁ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ, ᦔᦻ ᦅᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦀᦲᧅ ᦶᦏᧂᧉ ᦑᦹᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ, ᦶᦓᧃ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦸᧂᧉ ᦉ ᦵᦓ ᦷᦟ ᦺᦛ ᦛᧃᧈ, ᦵᦗᦲᧃᧈ ᧐ᦱᧈ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦓᦲᦰ ᦃᦱᧉ ᦈᦲ ᦺᦣᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦙ, ᦷᦈ ᦷᦟ ᦝᦱᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦢᧁ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ, ᧔ ᦂᦻᧈ ᧕, ᦵᦗᦲᧃᧈ ᧐ᦱᧈ ᦝᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦆᧂᧈ ᦍᧂ ᦆᦸᧃ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦠᦱᧅ ᧒ ᦘᦱᧉ, ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦠᦱᧅ ᧒ ᦂᦱᧃ, ᦎᦱᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦡᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦂᦸ ᦂᦽᧉ, ᦷᦉᧃ ᦔᦱᧈ ᦠᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦑᦳᧂᧉ ᦡᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦘᦲᧅ ᦂᧇ ᦃᦲᧂ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦙᦱ, ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ, ᦔᦲ ᦂᧁᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦙᧆ ᧟ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦌᦸᧃ ᦙᦱ, ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦈᧇ ᦔᦻ ᦕᦱ, ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦵᦓ ᦠᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦓᧅ ᦓᦾᧉ, ᦢᦲᧃ ᦉᦸᧆᧈ ᦡᦾᧉ ᦆᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦌᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦶᦉᧂ ᦝᦱ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦵ᧐ ᦟᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧖, ᦷᦓᧅ ᦂ ᦷᦡᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦃᦱᧂ ᦺᦃᧈ, ᦃᦸᧆ ᦂᦸᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ, ᦉᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦝᧃ ᦶᦎᧂ ᦺ᧐ᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦇᦸᧅ, ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦏᦸᧅᧈ ᦀᧁ ᦵᦋᦲᧉ ᦐᦽᧈ ᦚᦻᧉ ᦣᦲᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦺ᧐ ᦺ᧐, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦗᦳᧃᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦶᦙᧃᧈ, ᦠᦹᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦣᦲᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦺ᧐ ᦺ᧐,  ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦡᦲ, ᦍᧂ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦡᦲᧃ ᦋᦲᧄ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦚᦳᧂ ᦖᦱᧅ ᦚᦻᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᦾᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦏᧈ ᦝᧃ ᦇᦱ, ᦉᦱ ᦟᦲ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦎᧂ ᦈᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧇ ᦔᦳᧅᧈ,ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦂᦳᧆ ᦅᦳᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦟᧀ ᦎᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦺ᧐ᧉ ᦅᦸ ᦡᦲ ᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᦱᧁ, ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦝᦱᧉ ᦃᦱᧁ ᦺᦉ ᦷᦙ ᦙᦹᧆ, ᦋᦹᧆ ᦋᦹᧆ ᦚᦱᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦋᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦟᧇ ᦢᧂ ᦎᦱ, ᦔᦴ ᦔᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦙᧂ ᦡᦱ ᦝᦱᧆ ᦺᦃᧈ,  ᦶᦉᧆ ᦺᦊᧈ ᦓᦾᧉ ᦟᦾ ᦡᦲᧃᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᧐ᧂ, ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦜᧂᧈ ᦍᧄ ᦍᦸᧆ ᦺᦙᧉ, ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂ ᦚᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦏ ᦓᦱ, ᦉᧂ ᦙᦱ ᦈᧇ ᦵ᧐ ᦟᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ ᦺᦣᧈ ᦃᧁᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦔᦲ ᦷᦎᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦝᦱᧉ ᦚᦳᧃ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦔᧆᧈ, ᦷᦅᧃ ᦶᦂᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᦱ ᦠᦽᧉ ᦶᦕᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ, ᦉᦻ ᦚᦳᧃ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦸᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧙,ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦍᦾᧉ ᦍᧄ ᦃᧁᧉ ᦡᦲ ᦶᦎᧅᧈ ᦐᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸ, ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦍᧄ ᦂᦱᧂ ᦂᦸ ᦂᦱᧇ ᦌᦸᧃ ᦍᦸᧆ ᦌᦸᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᧐ᦲ ᦶᦑ, ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦂᧂ ᦶᦂ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦃᦱᧂ ᦺᦃᧈ,  ᦺᦂᧈ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦋᦸᧄ ᦶᦙᧈ ᦢᧁ ᦧᦸᧃ, ᦟᧄ ᦙᦸᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦲᧄ ᦶᦎᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦍᦸᧆ, ᦊᦱᧉ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᧐ᦸᧂᧈ ᦃᧁᧉ, ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦍᧂ ᦡᦲ ᦏᦳᧅ ᦣᧁ ᦢᦻ, ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦢᦻ ᧞ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦀᧁ ᦊᦱᧉ, ᦝᦱᧉ ᦂᧄᧈ ᦉᧁᧉ ᦷᦙ ᦙᦹᧆ ᦃᦸᧂᧈ ᦶᦡᧂ, ᦶᦙᧂ ᦡᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱ ᦆᦲ ᦅᦸᧉ ᦟᦸᧂᧈ, ᦣᧁ ᦺᦔ ᦠᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦉᦸᧃᧉ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ ᦔᦱ ᦏᦳᧅ ᦎᦲᧄ ᦺᦌ, ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦺᦔ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦔᦱ ᦙᦱ ᦏᦸᧅᧈ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦱ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ, ᦡᦸᧃ ᦌᦻ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦓᦸᧂ ᦟᦳᧃᧉ ᦚᧂᧈ, ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ, ᦍᦱ ᦍᦲ ᦐᧂᧉ ᦓᦱ ᦡᦸᧃ ᦈᧇ ᦵᦂᧆᧈ, ᦷᦅᧃ ᦵᦕᧆᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦊᦱ ᦢᦳᧂᧉ ᦂᧇ ᦶᦙᧂ, ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦜᦱᧉ ᦗᦻ ᦅᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦚᦳᧃ ᦓᦾᧉ ᦶᦡᧆᧈ ᦜᦻ, ᦉᦻ ᦚᦳᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦶᦂᧄ ᦶᦡᧆ, ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦶᦌᧆ ᦶᦌᧆ ᦂᦲᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦱᧈ ᦍᦾ ᦍᦾ, ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦏᦾ ᦏᦾ ᦂᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦠᦻ ᦦᦱᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦷᦑᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦰ ᧐ᦰ ᦉᦱᧂᧈ ᦉᦻ ᦟᦻ, ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧂ ᦦᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦎᧂ ᦟᦻ ᦡᦲ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ, ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦓᦾᧉ ᦡᦲ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦗᦻ ᦍᦻ, ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦶᦎᧂ ᦦᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦎᧂ ᦟᦻ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦠᦱᧇ ᦠᦱᧄ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ, ᦉᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦺᦠᧉ ᦗᦸ ᦅᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦷᦎᦰ ᦍᧂ ᦷᦍᧂ, ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒, ᦟᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦗᧆ ᦵᦚᦲ ᦎᦸᧂ ᦶᦂᧂᧈ ᦟᦳᧄ ᦍᦰ ᦺᦍ, ᦃᧁᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦺᦓ ᦑᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧅ ᦶᦂᧈ ᦵᦜᦲᧂ ᦙᦱ, ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦗᦱ ᦂᧃ, ᦂᦸᦰ ᦵᦂᧁᧈ ᦠᦸᧄ ᦝᦱᧆ ᦜᦲᧄᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦟᦰ ᦵᦢᧆ ᦩᦻ ᦅᦸ ᦡᦲ ᦅᦱᧉ, ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦵᦜᧁ ᦜᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦸᧆᧈ, ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦃᧁᧉ ᦟᦸᧆ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦷᦎᧅ ᦶᦋᧈ ᦑᧄ ᦡᦲᧃ, ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦡᦲ ᦵᦂᧁᧈ ᦍᧂ ᦂᦸ ᦃᧁᧉ, ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦎᦱ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦊᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᧁᧉ ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦃᧁᧉ ᦷᦎᧅ ᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᧟, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦵᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦍ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ, ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦺᦈ ᦋᦸᧄ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦷᦂᧆ)