new tai | old tai | 中文

ᦉ ᦘᦸᦰ ᦎᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦘᦸᦰ ᦑᦱᧃᧈ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ 时间:2019-02-11 11:08:27

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

(ᦈᦳᧃ ᦟ ᦷᦗ ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ)

  ᦡᧂᧈ ᦉ ᦘᦸᦰ ᦎᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦘᦸᦰ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦙᦲ ᦃᦱᧉ ᦺᦋᧉ ᦕᦴᧉ ᧑,᧒ ᦃᦱ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᧅ ᦡᦱᧈ ᦢᦳᧇ ᦎᦲᦰ,ᦃᦱᧉ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ  ᦷᦟᧆ ᦷᦀᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦱᧄᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦙᦱᧅ ᦓᧅ,᧒ ᦃᦱ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦗ ᦌᦹᧉ ᦉᦱᧃ ᦵᦢᦲᧈ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ ᦉᦳᧄᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦞᦲᧈ ᦺᦞᧉ,ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦂᦲᧃ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦀᧃᧉ,ᦃᦱᧉ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦂᦲᧃ,ᦺᦗ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦞ ᦩᦻ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦓᦻ ᦟᦲᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦙᦱ ᦉᦴᧈ,᧒ ᦃᦱ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦉᦳᧄᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦞᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦂᦲᧃ,ᦀᧁ ᦉᦴᧈ ᦓᦻ ᦟᦲᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦻ ᦺᦗ ᦠᧃᧉ ᧞。ᦖᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦻ ᦟᦲᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦴ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦺᦗ ᦏᦹᧂ ᦈᧁᧉ ᦈᦳᧃ ᦟ ᦷᦗ ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦞᦱᧈ“ᦢᦳᧅ ᦅ ᦟ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦙᧅ ᦡᦱᧈ ᦙᧅ ᦎᦲᦰ ᦑᦱᧃᧈ ᦁᧃ ᦣᦻᧉ ᦓᧅ,ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦙᧃ ᦺᦗ ᦉᦻᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᦡᧂᧈ ᦂᧁᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦖ ᦋᦸᧇ ᧞。”(23)

(ᦍᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)