new tai | old tai | 中文

ᦉᧂ ᦙᦱ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ ᦎᦻ ᦐᧂᧉ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦷᦂᧆ 时间:2019-02-11 11:04:51

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦶᦈᧃ ᦑ ᦆᦱᧆ ᦵᦑᧁ ᦃᦻᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᦲ ᦡᦱᧁ ᦶᦂᧁᧉ ᦉᦸᧂᧈ ᦺᦉ, ᦺᦓ ᦅᦱᧈ ᦷᦆᧂ ᦉ ᦛᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦦᦱᧂᧉ, ᦉᧂ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦑᦲᧇ ᦜᦻ ᦕ ᦂᦱᧃ, ᦶᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦋᦱᧆ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ, ᦵᦑ ᧐ ᦢᦳᧆ ᧞ ᦵᦑᧁ ᧐ ᦡᦱ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦴ ᦑᦲᧇ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦺᦂ ᦶᦉᧃ ᦷᦍᧆ, ᦙᦲ ᦑᧂ ᦎᦱ ᦑᦲᧇ ᦶᦂᧁᧉ ᦠᧃ ᦌᧄᧉ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦈᧅ ᦃ ᧐ᦱᧃ, ᦐᧂᧉ ᧐ᦱᧈ ᦶᦙᧈ ᦂᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦲᧈ ᦵᦠᦲᧃ ᦡᦲᧈ ᦌᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ, ᦉᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᦱᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦍᧆ ᦉᧂ ᦃᦊᦱ, ᦵᦑᧁ ᧐ ᦢᦳᧆ ᧞ ᦵᦑᧁ ᧐ ᦡᦱ ᦅᦸᧉ ᦊᦸᧉ ᦣᦸᧄ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ, ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦈᦲᧄᧈ ᦃᦱᧂᧉ ᦂᧃ ᦺ᧐ᧉ ᦣᦳᧄᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦸᧂ ᦵᦡᧁ, ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦑᦲᧇ ᦵᦑᧁ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦕᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ, ᦃᦸᧂ ᦑᦲᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦺ᧐ᧉ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦏᦹ. 

ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᧖-᧗ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ, ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦺᦡᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦀ ᦃ ᦟ ᦺᦖᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ, ᦋᦻ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦎ ᦠᦸᧉ, ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦶᦃᧈ ᦷᦍᧃ ᦺᦒ, ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦷᦝᧈ ᦈᦱ ᦂᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ. ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᧓、᧔、᧕ ᦔᦲ ᧟ ᦆᦹᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ, ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦱᧈ ᦀᧁ ᦅᧄ ᧐ᦱ ᦈᦱ ᦵᦑᧁ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦉᦴᧈ ᦂᧃ ᦅᧄ ᦎᦱᧃᧉ, ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦆᦻᧉ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᦹᧂ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ. ᦉᦳᧆ ᦵᦉ ᦵᦙ ᦺᦔ ᦵ᧐ᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦏᧅ ᦢᦱᧆ ᦎᦲᧃ ᦍᦱᧂᧈ ᦍᦻᧉ, ᦋᦻ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺ᧐ᧉ ᦎᦱ ᦵᦏᧄᧈ ᦍᧂ ᦠᧃ, ᧐ᧃ ᦍᦱᧄ ᦷᦝᧈ ᦈᦱ ᦂᧃ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᦶᦍᧂ ᦠᧃᧉ ᦐᦱᧉ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦺᦓ ᦛᦱᧂᧈ ᧐ᦱ ᦌᦹᧃ, ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦙᦱ ᦙᦹᧃ ᦎᦱ ᦵᦎᧅ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦺ᧐ᧉ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ, ᦙᦹ ᦎᦲᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦹᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦵᦊᧄᧉ ᦕᦸᧈ ᦺᦓ, ᦺᦉ ᦶᦈᧂ ᦶ᧐ᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ, ᦉᧂ ᦙᦱ ᦁᦱᧄ ᦎᦻ ᦠᦹᧉ ᦠᧃ ᦶᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᦸᧃ ᦚᧃ, ᦠᧃ ᦑᦹᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦵᦕᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦔᦳᧃ ᦜᦱᧅ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦅᦹᧆ ᦺᦈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦡᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦓᦹᧂᧈ ᦺ᧐ᧉ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦻ ᦃᦸᧂ ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ ᦺᦋᧉ ᦷᦎ ᦟᦲᧅ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ, ᦑᧁᧈ ᧐ᦱᧈ ᦵᦎᧅ ᦶᦔᧂ ᧟ ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦵᦙᦲ ᦉᦳᧂᧈ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦺᦓ ᦺᦉᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦋᧈ ᦠᦹᧂ ᦙᦱ, ᦙᦲ ᦅᦱ ᦺ᧐ᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦑᦲᧇ ᦠᦸᧉ ᦙᦲ ᦺ᧐ᧉ ᦢᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦏᦹ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦄᦱᧄ  ᦺᦡᧉ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ, ᦎᦲ ᦦᦱᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ ᦔᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦺᦓ ᦵ᧐ᧂ, ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦀᦱᧁ ᦐᦱᧃ ᦈᦸᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦅᧄ ᦃᦱᧃ ᦠᦹᧉ, ᦈᦲᧂᧈ ᧐ᦱᧈ ᦔᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦙᦲ ᦺ᧐ᧉ ᦍᦸᧃ ᦶᦈᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦺᦡᧉ, ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦊᦲᧇ ᦵᦚᧂ ᦃᧁᧉ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦵ᧐ᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ, ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᦽᧈ ᦷᦜᧂ ᦐᦽᧈ ᦙᦳᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦃᦸᧂᧉ, ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦕᧅ ᦔᦸᧄᧉ ᦵᦙᧆ ᦷᦏᧈ ᦉᦱᧃ ᦇᦱ, ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦎᦱ ᦠᧃ ᦡᦻ, ᦵᦄᦲᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ, ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦺᦓ ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ ᧟, ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦎᧅ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦀ ᦃ ᦟ ᦅᦱ ᦏᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦎᦱᧃᧉ, ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦊᦲᧇ ᦔᦲᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦃᦲᧆ ᦐᧂ ᦉᦱ, ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦷᦎ ᦀ ᦁᦱ ᦀᦲᦰ ᦁᦲ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦵᦋ ᦘᦸᧄᧉ, ᦶᦗᧃ ᦋ ᦓ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦘᦸᧄ ᦏᦹᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦁᧂ, ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦂᧂ ᦂᦳᧂ ᦂᦲᧂ ᦂᧆ ᦂᦱᧆ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦠᧃᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦙᦹ ᦵᦎᧅ ᦶᦔᧃᧉ ᦂᧄᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧁ ᦎᦲᧃᧉ ᦀᦸᧅ ᦙᦱ, ᦷᦎ ᦑᦱᧄ ᦷᦎ ᦊᦻ ᦵᦊᧆᧈ ᦂᧃ ᦌᦾᧉ ᦟᦾᧉ, ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦗᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦌᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦙᧅ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦶᦎᧄᧉ ᦅᧄ ᦺᦘ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ, ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦎᦱᧂ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦡᦴ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦏᦴ ᦂᦰ ᦏᦴ ᦂᧂ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ, ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦀᦻᧉ ᦢᧁ ᦌᧄᧉ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦢᧁ ᦍᦸᧄ, ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦠᦸᧉ ᦢᧆ ᦵᦡᧁ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧒、᧓ ᦃᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦟᦸᧈ ᦚᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᧒、᧓ ᦔᦱᧂ ᦚᦱᧅ ᦏᦱᧄ ᦅᧄ ᦶᦆᧄᧉ, ᦋᦻ ᦠᦱᧅ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ ᦔᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦒᦲ ᧒, ᦃᧁ ᦢᦸᧅ ᦔᧃ ᦋᦻ ᦣᦴᧉ, ᦵᦟᧅ ᧐ᦱᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦡᦸᧅ ᦙᦴᧉ ᦷᦎ ᦗᦲᧈ ᦊᦴ ᦵᦎ ᦋᦱ, ᦀ ᦃ ᦟ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦵᦋ ᦌᧄᧉ, ᦑᧁᧈ ᧐ᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦶᦑᧉ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦺᦧᧈ ᦉᦳᧃ ᦂᧃ, ᦷᦎ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦆᦹᧃ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦶᦙᧇ ᦗᦻ ᦜᧂ, ᦷᦎ ᦗᦻ ᦋᦸᧄ ᦆᦹᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦶᦂᧆᧈ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ, ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦵᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧄᧉ “ᦃᦳᧂᧈ ᦵᦅᦲᧉ” ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦎᧃ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᧟。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧃ ᦀᦱᧃᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦡᦲ ᧟ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦷ᧐ ᦠᦱᧃ ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦵᦚᦲᧅ ᦶᦎᧄᧉ ᦅᧄ ᦺᦘ ᧒、᧓ ᦆᦱᧁᧈ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦕᦱᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᧐ᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ, ᦷᦋᧈ ᦅᦱᧈ ᦶᦘᧇ ᦎᦱ ᦵᦡᧁ, ᦗᦸ ᦡᦻ ᦶᦕᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦦᦱᧂᧉ, ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦵ᧐ᧂ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦗᦳᧃ ᧟, ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᧒、᧓ ᧐ᧃ, ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ, ᦵᦎᧅ ᦑᦲᧈ “ᦵᦙᧀ ᦜᦲᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ” ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦶᦂᧈ ᦎᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧇ ᦶᦆᧂᧈ ᦎᦲᦰ ᦃᦱ ᧐ᦱᧈ ᦀᦻᧉ ᦖᦸ ᦶᦔᧂ ᦈᧇ ᦶᦢᧇᧈ, ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦢᧁ ᦶᦑᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦈ ᦶᦑᧉ ᦌᧄᧉ ᦑᦱ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦱᧄ。 ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦀᦱᧁ ᦐᦱᧃ ᦈᦸᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦅᧄ ᧐ᦱᧈ ᦶᦙᧃᧈ ᧟,ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦱ ᦒᦴ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦑᦲᧇ ᦙᦲ ᦣᦲᧄ ᦷᦎ ᦅᦸᧉ ᦢᧁ ᦟᦸᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ, ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦻ ᦃᦱ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦂ ᦵᦙᦲ ᦉᦳᧂᧈ, ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺ᧐ᧉ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦷᦂᧆ ᦶᦔᧂ ᦷ᧐ ᦠᦱᧃ ᦡᦲ, ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦟᦲᧅ ᦺᦖᧈ, ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦵ᧐ᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ ᧟, ᦙᦸᧅ ᦅᦱᧈ ᦶᦘᧇ ᦎᦱ ᦵᦡᧁ, ᦗᦸ ᦺᦡᧉ ᦵᦑᧁ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ, ᦉᧂ ᦙᦱ ᦡᦲ ᦵᦋᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦵᦜᦲ ᦑᦲᧇ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ, ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦀᦲᧃ ᧞ ᦘᦳᧄ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ, ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦕ ᦏᦱᧉ ᦏᦱᧂᧈ ᦙᧃ ᦢᧁ ᦂᦸᧃᧈ ᦡᦻ。ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦹ ᦔᦲᧃ ᦢᦳᧂ ᦌᦸᧂ ᦟᧁ ᦖᦴᧈ ᦂᦽ ᦌᦸᧂ ᦂᦱᧉ, ᦜᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦑ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦑᦲᧇ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᧃ ᦈᧁᧉ ᦢᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦂ, ᦶᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦅᦾᧈ ᦗᦲᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦕ ᦊᦱ ᦺ᧐ ᦍᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦟᧁᧈ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦷᦂᧆ)