new tai | old tai | 中文

ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦣᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ

作者: 时间:2019-02-11 10:58:07

4b-2.jpg

ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦑᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦡᦸᧃ ᦵᦡᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ 、 ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦂᧃ ᦣᦳᧄᧈ ᦈᧁᧉ ᦝᦱ ᦁᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᧗ ᦢᦱᧃᧉ ᧗ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ,ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ、ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦡᦲ,ᦷᦂᧂᧈ ᦌᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ,ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᧗ ᦢᦱᧃᧉ ᧗ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦣᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ,ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦂᧃ。 

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ ᦏᦸᧆᧈ)