new tai | old tai | 中文

ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2019-02-11 10:41:22

4b-1.jpg

  ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦂᦸᧈ ᦉᦱ ᦟᦱ ᦑᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。

  ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦲᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦋ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦎᧅ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦟᦱᧂᧉ ᦌᦽᧈ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦲᦰ ᦣᧅ ᦏᦸᧆᧈ)