new tai | old tai | 中文

ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦺ᧐ᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦃᦸ ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ

作者: 时间:2019-01-10 08:48:53

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦡᦳᧂ ᦐᦱ ᦺᦙᧉ ᦶᦉᧃ ᦟᧄ ᦎᦳᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ, ᦺᦓ ᦟᦰ ᦢᦱᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ, ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦉᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ, ᦱ᧙ ᦎᦱᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧈ ᧟ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦣᧂ, ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦶᦉᧂ ᦟᦴᧅ ᦡᦲ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦷᦃᧂ ᦶᦂᧁᧉ,ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧟ ᧔᧐ ᦔᦲ ᦺᦑ, ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦂᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦔᦱ ᧞ ᦓᧄᧉ,ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦎᦳᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦇᧄ, ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦂ ᦑᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦖᧈ, ᦅᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦓ ᦵ᧐ᧂ, ᦶᦔᧂ ᦑᦱᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦗᧂ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ, ᦷᦟᧆ ᦺᦊᧈ ᦷᦅᧂᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦆᦹ ᦺᦐ, ᦉᦻ ᦺᦝ ᦗᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦈᦸᧆ ᦵᦋᧈ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦊᦴᧈ ᦠᦽᧉ ᦗᦴ ᦟᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦔᦻ ᦋᦱᧃ, ᦂᦸᧂ ᦆᦱᧃ ᦶᦉᧂ ᦢᧁ ᦺᦡᧉ ᦄᦱᧄ ᦢᦽ ᦎᧅ ᦢᦸᧈ,ᦅᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦆᦸᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ, ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦖᧅ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦟᧄᧉ, ᦃᦸᧂ ᦑᦲᧇ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦌᧄᧉ ᦶᦈᧆ ᦓᧇ ᦢᧁ ᦏᦸᧂ,ᦵᦗᦲᧈ ᧐ᦱᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ, ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦹᧉ ᦑᦹᧂ ᦠᦸᧉ ᦂᧇ ᦺᦑ, ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦚᧃᧉ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦋᦲᧅ, ᦵᦐᦲ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃᧉ ᦶᦕᧃᧈ ᦦᦱᧂᧉ, ᦣᧁ ᦣᦳᧄᧈ ᦈᧁᧉ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦳᧃ ᦵᦡᧁ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦺᦈ ᦵᦏᧁ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦏᧁᧉ ᦶᦂᧈ ᧟, ᦅᦾᧈ ᦠᦱ ᦡᦽᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦸᧂ ᦙᦱ ᦌᦸᧃ ᦶᦣᧇ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ, ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦓᦱ ᧐ᦸᧃ ᦣᧁ ᦂᧇ ᦠᦻ, ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦎᦻ ᦃᦲ ᦢᧁ ᦙᦲ ᦐᦸᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦎᦸᧈ ᦋᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦆᦱ ᦟᦳᧃ, ᦷᦂ ᦉᦳᧃ ᦠᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦙᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦺ᧐ᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦀᦸᧅ ᦐᦸᧈ ᦌᦲᧄ ᦌᦸᧃ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᦱ ᧐ᦸᧃ ᦅᦾᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦓᦸᧂᧉ, ᦋᦱ ᦎᦲ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇ ᦷ᧐ ᦠᦱᧃ,ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦐᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦆᦴ ᦅᦾᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦗᦻ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ,ᦋᦳᧄ ᦶᦠᧄ ᦃᧁᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦈᧁᧉ ᦈᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᦷᦆ, ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦈᦱᧈ, ᦋᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦡᦽᧉ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦱᧉ ᦅᦾᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦵᦉᧂ ᦛᦱᧃ, ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦈᦱᧃ ᧞ ᦋᦲ, ᦅᦾᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦒᧄ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ, ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦓᧂᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇ ᦅ ᦎᦲᦰ ᦵᦙᦲᧂ, ᦋᦳᧄ ᦖᦸ ᦵᦋᦲᧂ ᧞ ᦟᦻ ᦅᦾᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦙᧈ ᦷᦠ ᦵᦔ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦶᦟᧁ ᦵᦋᦲᧂ ᦆᦸᧃᧉ, ᦋᦳᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦶᦀᧃᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦅᦾᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦲᧂ ᦟᦱᧄ,ᦢᧁ ᧐ᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ, ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦟᦴᧅ ᦉᦸᧃ ᦜᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦟᦲᧅ ᧞ ᦷᦎ, ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᦅᧁᧉ, ᦣᧁ ᦡᦲ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ, ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦇᦻᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦢᦲᧆ ᦘᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦶᦆᧂ, ᦢᧁ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦢᦲᧆ ᦶᦎᧂ ᦺᦉᧈ ᦠᦱᧇ, ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇ ᦵᦣᧃ ᦶᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦶᦍᧂ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ, ᦉᦲᧇ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦵᦍᧂᧈ ᦅᦸᧉ, ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦠᦹᧉ ᦉᦹᧇ ᦟᦴᧅ ᦉᦸᧃ ᦜᦱᧃ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦶᦗᧂ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ ᦷᦋᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦎᦱ ᦙᦲ ᦺ᧐ᧉ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦗᧃ ᦷᦗᧅ ᦕᦱᧉ ᦃᦱᧁ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦷᦟᧄ,ᦋᦳᧄ ᦃᦸᧂ ᦂᧁᧈ ᦃᦸᧂ ᦠᦹᧂ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦣᧂ ᦺ᧐ᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇ, ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦎᧂᧉ ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦙᧃ ᦠᦻ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᧞ ᦶᦔᧂ, ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋᦲᧂ ᦋᦻ ᦚᦻᧉ ᦠᦳᧅᧈ, ᦶᦙᧃᧈ ᦏᦳᧅ ᦠᦹᧉ ᦉᦸᧃ ᦌᧄᧉ ᦵᦡᧆ ᦔᧁᧈ ᦉᦲ ᦌᦸ, ᦖᦸ ᦉᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦢᦳᧂ ᦌᦸᧂ ᦃᦹᧂ ᦷᦠᧆᧈ, ᦉᦳᧆ ᦵᦉ ᦖᦸᧉ ᦣᧂ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᧃᧉ, ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦱᧂᧈ ᦙᧃ ᦢᧁ, ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ, ᦉᦳᧆ ᦵᦉ ᦠᦸᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦗᦸ ᦟᧅ ᦊᦸᧂᧈ ᦍᦲᧃ ᦁᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦖᦸᧃᧈ ᦎᦱ ᦟᧁᧈ ᦺ᧐ᧉ, ᦘᦱᧉ ᦏᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦐᧂ ᦺᦙᧉ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦑᦳᧇ ᦶᦔᧂ ᦉᦱ, ᦃᦰ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦇᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦡᦱᧆ, ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦈᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦀᧁ ᦶᦎᧄᧉ ᦃᦲᧆᧈ ᦷᦎ ᦒᧄ, ᦅᧃ ᦢᧁ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦵᦣᧆ ᧞ ᦶᦔᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁ ᦟᦸᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ,ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦘᦱᧉ ᦏᦱᧅ ᦠᦾᧉ ᦑᦸᧃᧈ ᦺᦙᧉ ᦃᦸᧅ ᦔᦸᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦂᦸᧂ, ᧒ ᦗᦻ ᦠᦳᧄᧉ ᦐᧂ ᦷᦣ ᦷᦈᧆ ᦶᦌᧈ, ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦠᧈ ᦑᦱᧁᧉ ᦑᧂ ᦠᦱᧉ ᦎᦲ ᦺᦠᧈ ᦢᦳ ᦋᦱ, ᦒᦰ ᦵᦉᧂ ᦂᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦗᦾ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦺᦖᧉ, ᦎᦲ ᦺᦠᧈ ᦶᦓᧃ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦸᧉ ᦶᦉᧄᧈ ᦵᦉᧂ ᧐ᦸᧃ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦓ ᦅᦸᧃ ᦦᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦐᦲᧄ ᦵᦑᧂᧈ, ᦢᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦸᧄᧉ ᦵᦢᧂᧈ ᦋᦻᧉ ᦉᦲ ᦵᦑᦲᧈ ᦗᦸ ᧒, ᦃᦸᧂ ᦶᦗᧂ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ ᦖᦸᧃᧈ ᦎᦱ ᦙᦲ ᦺ᧐ᧉ, ᦅᧃ ᧐ᦱᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧃ ᦺ᧐ᧉ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦈᦹᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦅᦸ ᦡᦲ ᦅᦱᧉ, ᦣᧁ ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦷᦎᧅ ᦺᦓ ᦃᦳᧄ ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦈᦳᧄ ᦜᦳᧄᧈ ᦋᦸᧄ ᦶᦙᧈ ᦓᧄᧉ, ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦌᧄᧉ ᧞ ᦵᦉᧂᧉ ᦠᦻ ᦦᦱᧈ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧄ, ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦃᧃ ᦂᦳᧄ ᦓᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦀᦲᧉ, ᦗᦲᧈ ᦣᧅ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦎᦸᦰ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᧄ ᧐ᦸᧃ ᦅᦸ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。 

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦷᦂᧆ)