new tai | old tai | 中文

ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2018-11-16 16:04:04

  ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧀᧈ,ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᧟ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦍ ᦉᦱᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦾᧈ ᦅᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦧᦱᧈ ᦨᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦟᦹ ᦌᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ ᦞᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ,ᦃᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ ᦅᦱᧉ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦃᦱᧁ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦟᦰ ᦟᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦙᦲ, ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦷᦈᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ,ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦊᦳᧂᧉ ᦉ ᦗ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦂᧃ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧇ ᦂᧁᧉ ᦎᦱᧈ,ᦓᦱ ᦑᦲ  ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦺᦘᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦶᦂᧁᧉ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦔ ᦊᦸᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ,ᦺᦕ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦵᦣᧃ ᦒᧄ,ᦓᧄ ᦂᧃ ᦔ ᦎᦲᦰ ᦢᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦉᦲᧃ ᦠᦱᧉ,ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦠᦱᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦷᦑᧈ ᦷᦟ ᦂᦱ,ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦶᦠᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦂᧃ,ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦕᦵᦑᧆ, ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ,ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦉᦱᧂᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᦻ ᦔᦸᧂ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦕᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦎᦲᦰ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦉ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦃᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦞᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦶᦟᧁ,ᦖᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦶᦟᧁ ᦵᦣᧀᧈ ᦵᦠᧀ ᦆᧄ。

 (ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦷᦂᧆ)