new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ

作者: 时间:2018-06-14 15:23:44

C0614003-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᦨᦱᧂ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦸᧃᧈ)