new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦷᦟᧅ

作者: 时间:2017-12-29 11:02:00

ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦉᦴᧉ ᦏᦳᧅᧈ,ᦃᦸᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᦴᧉ  ᦡᦲ;ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ,ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ  ᦡᦲ  ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦵᦵᦝᧆ;ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ,ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ  ᦠᦹᧉ ᦠᦱ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ;ᦃᦸᧃ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦵᦠᧆ,ᦺᦕ ᦋᦱᧂᧈ  ᦵᦣᧆ  ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦱ ᦙᧃ ᦺᦡᧉ;ᦃᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ  ᦠᦹᧉ  ᦑᦸᧂᦰ ᧔ ᦵᦵᦈᧂᧈ  ᦢᦱᧃᧉ,ᦃᦳᧃ  ᦦᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᧔ ᦵᦵᦈᧂᧈ  ᦵᦙᦲᧂ;ᦊᦱᧈ ᦃᦳᧆ ᦀᦳᧃᧉ  ᦍᦱᧄ  ᦐᦱᧁ,ᦊᦱᧈ ᦈᦱ ᦉᦱᧁ ᦠᦴ ᦷᦐᧅᧈ;ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦙᧉ  ᦠᦹ ᦠᦱ ᦵᦂᦲᧃ,ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦠᦱ ᦵᦙᦲᧈ;ᦵᦃᧁᧉ ᦖᦱ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦵᦕᧅᧈ ᦇᦱ ᦋᦱᧂᧉ,ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦵᦕᧅᧈ ᦓᦱᧂ ᦉᦱᧁ。
(ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)