new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ : ᦶᦢᦰ ᦺᦃ ᦵᦀᦲᧅ ᦧᦱᧂᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ

作者: 时间:2019-04-26 17:39:42

   3b-5.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ , ᦔᦲᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦺᦖᧉ ᦞᦴᧈ ᦣᦸᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ, ᦗᦾ  ᦂᦱᧃᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒᧒ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ , ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦶᦙᧈ ᦅᦱᧉ 、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦀᧁ ᦗᦾ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ , ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦠᧃᧉᦷᦆ ᦃᦻ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦌᧄᧉ。 

  ᦗᦾ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧖᧓ ᦑᦲᧈ, ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃᦙᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕᧔ ᦠᦱᧂᧉ,  ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦙᦲ ᧖᧙ ᦠᦱᧂᧉ 、  ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᧘᧕ ᦠᦱᧂᧉ; ᦠᦱᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧙ ᦠᦱᧂᧉ,  ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦲ ᧕᧐ ᦠᦱᧂᧉ、 ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦲ ᧕᧙ ᦠᦱᧂᧉ。 ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆ ᦵᦖᧃ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦂᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒᧐ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦻ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦉᧂ ᦛᦲᧈ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ、  ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ 、 ᦓᧄᧉ ᦙᦳᧃᧈ ᦑᦱ ᦐᦱᧉ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦗᦹᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ  ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ, ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦓᦸᧅ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。 ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦙᦱ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ , ᦈᦹ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦟ ᦃ ᦓ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦓᧃᧉ  ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧃᧈ ᦞᧃ ᦎᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦎᦲᧄ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦠᧃᧉ ᦌᧄᧉ, ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦟᧅ ᦠᦱᧅ ᦎᦲᧄ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦠᧃᧉ 。 “ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣ ᦶᦠᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣ ᦔᦾᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ , ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦣ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦹᧉ、 ᦁᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦌᦸᧃᧈ  ᦁᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᧞ ᦵᦞᧀᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦉᦴᧈ 、  ᦵᦞᧀᧈ ᦶᦜᧂᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦡᦽᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ ...... ” ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᧂ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 。 ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦒᦲᧁᧉ ᦝᦱᧈ ᦉᦻᧈ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) 、 ᦑᧁ、 ᦺᦅ、 ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ 、 ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ、 ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦣ ᦶᦠᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ, ᦠᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ 、ᦓᦾᧉ ᦜᦻ、ᦷᦟᧆ ᦉᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦠᧆ ᦶᦡᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦑᧂ ᦜᦻ 、 ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦗᦸ ᦡᦻ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᦴᧉ ᦶᦈᧃᧈ、 ᦨᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧆ ᦵᦠᧆ ᦶᦡᧂ ᦓᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ ᦙᦱ。ᦔᦲ ᧟,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ  ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧓᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗ ᦔᦳᧃ; ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦙᦴ , ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᧔ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧖᧓ ᦙᦴ 。 ᦺᦓ ᦐᦲᧉ , ᦓᦱ ᧖ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧕ ᦙᦴ , ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᧒ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧗᧗ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ; ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧖᧘ ᦙᦴ , ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᧗ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧓ ᦑᦳᧃᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ; ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧔᧗ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。 ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦣᦸᧆᧈ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦙᦴ , ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦟᦱᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦣᦸᧆ ᧖ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧖᧕ ᦑᦳᧃᧈ。  ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ, ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᧅ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦶᦌᧂᧈ。 ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ、 ᦁᧃ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ , ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ “ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦞᧂ ”, ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。

  ᦺᦓ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᧃᧉ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦺᦓ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆ ᦵᦖᧃ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᦲᧆ ᦵᦤ 、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦍᦲᧈ ᦟᦱᧂ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦱ ᦋᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧃ ᦁᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ。 ᦕᦱᧉ ᦵᦈᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᦱ ᦝᦴᧈ ᦃᦱᧃᧈ 、 ᦕᦱᧉ ᦛᧃ ᦆᦸ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᦲᧆ ᦵᦤ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦇᦹᧃ 、 ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦤᧂ ᦟᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ...... ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦶᦃᧅᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦌᦹᧉ ᦠᦳᧄ ᦵᦅᧀ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ Mercy com-pany limited ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦛᧃ ᦶᦉᧂ ᦛᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦞᦴᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦺᦓ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦓᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᧑。 ᦕᦴᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧁᧈ ᦋᦻ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄᧈ Mercy 。 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ, ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦉᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ, ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦑᦱᧃᧈ 。 Mercy ᦞᦱᧈ: “ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᦓᦲᦰ, ᦗᦱ ᦶᦂᧁᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦛᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦞᦴᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦺᦓ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦉᦾᧉ ᦆᦸ、 ᦉᦾᧉ ᦙᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦠᦹᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦛᧃ ᦶᦉᧂ ᦛᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦞᦴᧈ ᦅᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦓᧃᧉ。 ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦶᦂᧁᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦛᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。”

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦷᦆ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦀᦻ ᦑᦱᧉ ᦌᦹᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦋᦱᧈ ᦐᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᧃᧉ, ᦉᦻ ᦣᦱᧂᧉ ᦐᧂ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦗᦲᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦙᦱᧅ  ᦜᦻ。ᦕᦴᧉ ᦃᦻ ᧒、 ᧓ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦋᦱᧈ ᦐᦱᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦎᦲ ᦂᦸᧂ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦓᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦍᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ  ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦕᦸᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦆ ᦃᦻ。ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦃᦱ ᦑᦸᧂᦰ, ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ、 ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦵᦉᧂ ᦂᦸᧂ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦝᧂ ᦃᧁᧉ ᦷᦖᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ , ᦂᦸᧂ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ, ᦵᦉᧂ ᦙᧃ  ᦺᦆᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦂᦸᧂ ᦷᦒ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦣᧁ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦉᧂ ᦶᦎᧄᧈ、ᦔᦱᧃᦂᦱᧂ、ᦵᦉᧂ ᦉᦳᧂ ᧓ ᦵᦉᧂ, ᦵᦙᦲᧈ ᦎᦲ ᦺᦠᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦱ Dunun ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ。 ᦕᦴᧉ  ᦃᦻ ᦂᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ, ᦅᦸᧉ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦵᦅᧀ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ, ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦹᧄ ᦅᧄ ᧟。ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦈᧇ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦉ ᦠᦻ ᦺᦖᧈ,ᦠᦹᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦩᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ。

ᦀᦻᧈ ᦆᦱᧈ ᦖᦻ ᦵᦑᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦑᦸᧂ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧃ ᦙᦱ, ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦜᦻ ᦓᧅ, ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ, ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ。ᦑᦱᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧃ。

  Aush ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᧓᧒ ᦔᦲ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᦲᧃ ᦵᦤ ᦙᦱ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᦲᧃ ᦵᦤ ᦓᧃᧉ ᧓᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦇᦹᧃ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦈᦸᧇᧈ ᦙᦹ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦜᦻ ᦉᦲ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦉᦲᧉ ᦂᦸᧆ ᦶᦣ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᦲᧃ ᦵᦤ ᦓᧃᧉ 。 ᦑᦱᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ, ᦃᦻᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦓᧃᧉ, ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ  ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦁᦲᧃ ᦵᦤ ᦓᧃᧉ ᧞。

ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ。 ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦂᧃ, ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃᧈ ᦡᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦔ ᦎᦳ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦠᧃᧉ, ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦷᦎᧅ ᦡᦲ, ᦶᦩᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙᧉ ᦏ ᦜᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ)

3b-1.jpg3b-2.jpg3b-3.jpg