new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ

作者: 时间:2015-08-14 08:38:00

᧒、᧓ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦆᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦺᦋᧉ  ᦞᧃ ᦃᧁᧉ  ᦂᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦅᦹᧃ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ  ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ  ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ”。
ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦣᦾᧉᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ。
(ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦛᧀᧈ ᦑᦳᧂᧈ)