new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧘᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2014-11-27 11:41:00

    ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧘᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᧖᧒ ᦅᦳᧃ ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗;ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧒᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧕; ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧒ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧙᧕ ᦖᦴᧈ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧘᧖ ᦅᦳᧃ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓,ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃ ᧘᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。
    ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧐ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ,ᦈᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ  ,ᦔᦹᧆ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦸᧂ ᦺᦞ ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。(ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃ ᦵᦝᧀᧈ)