new tai | old tai | 中文

ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ

作者: 时间:2014-05-14 17:54:00

ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ,ᦂᦱᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧖᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦑᦳᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧔ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗(ᦂᦱᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧔᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔);ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦱᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᧓ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ ᧓,ᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧑。ᦟᦳᧅ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᦾᧉ ᦵᦜᦲ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ,ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧒; ᦟᦳᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦓᦾᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᧞ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ,ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧓,ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦐᧅ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃᦓᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧑。(ᦵᦵᦙᧁᧉ ᦷᦆᧂᧉ ᦒᦲᧃᧉ)